ut mycket som möjligt
av ditt läkarbesök

Förbered dig på de frågor som läkaren kan ställa

 • När blev din syn suddig?
 • Vilket öga påverkades först?
 • Upplevde du någon smärta när dina synproblem började?
 • Kan du urskilja färger?
 • Upplever du någon smärta när du rör på ögonen?
 • Har någon i din familj multipel skleros (MS)?
 • Röker du eller dricker du ofta alkohol?
 • Har du svårt att läsa?
 • Kan du köra bil?
 • Känner du igen ansikten?
 • Har någon i din familj upplevt plötslig synnedsättning?
 • Vet du om några av dina släktingar har haft synnedsättningar eller LHON?

Förbered de frågor som du kanske själv vill ställa till läkaren

 • Vad är LHON?
 • Kommer min sjukdom att förvärras?
 • Kan jag någonsin få synen tillbaka?
 • Kan jag ta någon medicin för att förbättra mitt tillstånd?
 • Har medicinen några biverkningar som jag bör känna till?
 • Vem kan jag prata med för att få stöd?
 • Finns det några organisationer som stödjer personer med LHON?
 • Kommer jag att behöva hemtjänst eller stödboende för alltid?
 • Finns det någon ytterligare information som min familj bör känna till?
 • Vad behöver jag veta om jag tar medicin? Ska jag sluta med medicinen om min syn försämras under behandlingen?
Skriv ut de här frågorna

Att föra dagbok över dina symtom kan vara bra när du ska diskutera din sjukdom med en läkare

Ansvarsfriskrivning: Informationen på den här webbplatsen är endast avsedd att ge kunskap om Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Informationen ska inte betraktas som ett alternativ till rådgivning av hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakta din läkare för råd. Den här webbplatsen är producerad av Chiesi Pharma. Webbplatsen har utvecklats i enlighet med branschstandarder och juridiska standarder för att förmedla information om LHON till hälso- och sjukvårdspersonal och till allmänheten. Chiesi Pharma gör alla rimliga ansträngningar för att se till att den information som ingår stämmer och är aktuell. Informationen på den här webbplatsen är dock inte uttömmande.

Patienter och anhöriga: Om du behöver rapportera en läkemedelsbiverkning vänligen kontakta din läkare som ska fylla i och skicka in relevant fallrapport till Läkemedelsverket i enlighet med de krav som gäller för farmakovigilans. Vi vill dock påminna om att varje patient kan rapportera sådana händelser direkt till Läkemedelsverket.

Vårdpersonal: Om du vill rapportera en läkemedelsbiverkning som du har fått kännedom om ska du göra det till Läkemedelsverket i enlighet med den lagstiftning som gäller för farmakovigilans.