LHONaware.se

Det här är en webbplats som hjälper dig att förstå mer om Lebers hereditära optikusneuropati (LHON).
Om du vill fortsätta väljer du något av följande alternativ.

Om du har LHON eller är anhörig
Om du är
vårdpersonal